Online lem Merkezi

Genetik tanı çalışmalarının büyük bir etik sorumluluk getirdiğinin bilincinde olan Gentan Ege`de ilk olmanın yanısıra kalite ve güvenilirliği ile de öncü olmayı hedeflemektedir. Karşılaştığınız sitogenetik ve moleküler genetik analiz ve genetik danışma gerektiren olgularda sizlerle birlikte çalışmak Gentan` ın temel amacıdır.

  • İnsan kromozom sayısı 46’dır. Genetik bilgi kromozomlar üzerinde taşınır. Bu fiziksel taşımada esas yapı DNA’dır. Hücre bölünmesinde (mitoz) DNA replike olarak iki katına çıkar ve eşit olarak ... devamı ›
  • Genetik tanıda kromozom düzeyindeki değişimlerde sitogenetik incelemeler kullanılırken DNA üzerindeki mutasyonlarında moleküler genetik analiz teknikleri gerekmektedir. ... devamı ›
  • Günümüzde tedavisi olmayan veya çok zor olan genetik hastalıklarda en etkili korunma yöntemi, genetik danışma ve mümkün olan durumda prenatal tanı yapılmasıdır. ... devamı ›
  • FISH yöntemini, hematolojik malignitelerde,mikrodelesyon sendromlarında ve hızlı anöploidi taramasında başarı ile uyguluyoruz. ... devamı ›
  • Lösemi tanı ve takibinde altın standartolan kemik iliğinden kromozom analizinde kültür başarımız uluslararası oranı yakalamıştır. ... devamı ›
  • Koryonvillus örneklemesinde direkt ve kültür yöntemlerini birlikte kullanıyoruz. ... devamı ›
  • QF-PCR ve FISH ile hızlı anöploidi taramasını 24-48 saatte raporlandırmaktayız. ... devamı ›
  • Genetik tanıda kromozom düzeyindeki değişimlerde sitogenetik incelemeler kullanılırken DNA üzerindeki mutasyonlarında moleküler genetik analiz teknikleri gerekmektedir. ... devamı ›
  • Günümüzde tedavisi olmayan veya çok zor olan genetik hastalıklarda en etkili korunma yöntemi, genetik danışma ve mümkün olan durumda prenatal tanı yapılmasıdır. ... devamı ›
Genetik Danışma
Prenatal Tanı
Postnatal Tanı
Moleküler Genetik
Moleküler Sitogenetik (FISH)
Kanser Genetiği