Online lem Merkezi

Bölümlerimiz » Genetik Danışma

Genetik Danışma, genetik temelli bir hastalığın bir ailede ve daha uzak akrabalarda tanısına ve görülme olasılıklarına yönelik iletişim sürecidir. Genetik Danışma da amaç; tüm olası kararları, ilgili hastalığın seyrini, tıbbi bakım ve tedaviyi içeren kapsamlı bir bilginin sağlanmasıdır. Genetik Danışma süresince profesyonel gizliliğe uyulur. Danışmanın görevi bilgi vermektir, asla karar veremez. 

Genetik danışma alınması tavsiye edilen durumlar:

1) İleri maternal yaş (35 yaşını geçmiş olup gebe kalmayı planlayan ya da gebeliği devam eden anne adayları)

2) Doğum öncesi yapılan risk belirleme testlerinde (ikili, üçlü, dörtlü tarama testleri vb.) kusurlu doğum ve/veya genetik hastalık riski yüksek çıkan kadınlar

3) Amniyosentez, CVS ya da Kordosentez sonucu anormal çıkan ebeveynler

4) Akraba evliliği yapmış ve çocuk sahibi olmayı planlayan çiftler

5) Tekrarlayan gebelik kayıpları yaşayan çiftler

6) Kromozom değişimi taşıyan ebeveynler

7) Bir önceki gebeliğinden; Down Sendromlu, Turner Sendromlu vb. kromozomal anomaliye sahip çocuğu bulunan aileler ya da bu nedenler ile gebeliği sonlandırılmış çiftler

8) Kistik Fibrosis, Frajil X Sendromu veya İnsülin Bağımlı Diyabet vb. gibi kalıtsal hastalık bakımından pozitif aile hikayesine sahip kişiler

9) Meslek nedeniyle; kimyasallar, ilaç veya alkol gibi teratojenlerin etkisi altında kalmış bireyler

10) Az rastlanan genetik hastalıklar ve bu hastalıkların nesilden nesile geçiş şekilleri konusunda bilgi edinmek isteyen kişiler

 

 

 

Genetik Danışma
Prenatal Tanı
Postnatal Tanı
Moleküler Genetik
Moleküler Sitogenetik (FISH)
Kanser Genetiği