Online lem Merkezi

Bunları Biliyor musunuz? » .FISH yöntemini, hematolojik malignitelerde,mikrodelesyon sendromlarında ve hızlı anöploidi taramasında başarı ile uyguluyoruz.
Genetik Danışma
Prenatal Tanı
Postnatal Tanı
Moleküler Genetik
Moleküler Sitogenetik (FISH)
Kanser Genetiği