Online lem Merkezi

Bunları Biliyor musunuz? » .Lösemi tanı ve takibinde altın standartolan kemik iliğinden kromozom analizinde kültür başarımız uluslararası oranı yakalamıştır.
Genetik Danışma
Prenatal Tanı
Postnatal Tanı
Moleküler Genetik
Moleküler Sitogenetik (FISH)
Kanser Genetiği