Online lem Merkezi

Bölümlerimiz » Postnatal Tanı

POSTNATAL TANI

 

Tüm canlı doğumların%0.7-1’ınde ,1. trımester abortusların %50’sinde,ölüdoğumların ve yenidoğan ölümlerinin yaklaşık %10’unda kromozomal anomali bulunmaktadır.  Kromozomal hastalıklar  sitogenetik tanı yöntemleriyle kolaylıkla  tanımlanmaktadır.Kromozomal anomali varlığının gösterilmesi tanı değerinin yanısıra sonraki gebelikler açısından verilecek genetik danışma için büyük değer taşır.

 

KROMOZOM ANALİZİ(KARYOTIPLEME) ENDİKASYONLARI

 • Büyüme-gelişme geriliği
 • Dismorfizim
 • Multiple malformasyonlar
 • Mental-motor retardasyon
 • Boy kısalığı
 • Puberte gecikmesi
 • Sekonder sex karakterlerinde anormallik
 • Şüpheli genital yapı
 • Fertilite problemleri (infertılıte,habitual abortus)
 • Nedeni açıklanamayan gebelik kayıpları,ölü doğum,neonatal ölümler
 • Amenore
 • Azospermi
Genetik Danışma
Prenatal Tanı
Postnatal Tanı
Moleküler Genetik
Moleküler Sitogenetik (FISH)
Kanser Genetiği