Online lem Merkezi

Makaleler » Erkek İnfertilitesi ve Cinsiyet Kromozomları
Erkek infertilitesi, genetik faktörleri de içinde barındıran ve çeşitli nedenlerle gelişen Dünya çapında bir problemdir. Cinsiyet kromozomları oldukça ilginç olmakla beraber, erkekte her bir kromozomdan tek bir kopya halinde bulunur. Y kromozomu, spermatogenesis ve erkek gonadlarının gelişiminde kritik rol oynayan birçok geni içerdiği için erkek faktörlü kısırlık araştırmalarında oldukça geniş bir yer almaktadır. Y kromozomu mikrodelesyonu; erkeklerdeki spermatogenetik yetmezliğin bilinen en yaygın nedenidir. Azospermia Faktör (AZF) bölgesi Y kromozomunun uzun kolunda (Yq) yer alan ve mikrodelesyonların en sık meydana geldiği bölgedir. AZF genlerinin spermatogenezisteki kesin rolü tam olarak bilinmemekle beraber, en klasik Yq delesyonları birden fazla geni ortadan kaldırır. Sadece AZFc delesyonu bulunan hastalarda az sayıda spermatozoa elde edilebilir. Ancak bu hastalarda bile, yardımcı üreme tekniklerinin kullanılması zorunludur.

AZF Bölgesindeki, Y Kromozom mikrodelesyonu’nun tekrarlayan gebelik kayıplarına neden olabileceğini gösteren çalışmalar mevcuttur.

Genetik Danışma
Prenatal Tanı
Postnatal Tanı
Moleküler Genetik
Moleküler Sitogenetik (FISH)
Kanser Genetiği