Online lem Merkezi

Makaleler » HPV (Human Papilloma Virus) Genotiplemesinin Kadın Sağlığındaki ÖnemiHPV, papovavirüs ailesi içinde yer alan çift iplikli bir DNA virüsüdür.

 

HPV’nin 100’den fazla tipi olmakla beraber başlıca HPV tipleri ve neden olduğu hastalıklar aşağıda belirtilmiştir;

 

HPV tip 1,2,3,4 – deride siğil (verruka vulgaris)

 

HPV tip 6,11 – genital siğil (kondüloma aküminata)

 

HPV tip 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68serviks (rahim ağzı) kanserinde servikal intraepitelyal lezyonlara neden olan yüksek risk grubu. Bu 13 farklı yüksek riskli HPV tipi servikal kanserlerin %99,7’sinde gösterilmiştir. En sık izole edilen HPV tipi, HPV 16 olmakla beraber bunu, HPV 18,31,51 ve 45 izler.

 

Bunların dışında HPV; enfekte anneden doğan yeni doğanda laringeal papilloma neden olur.

 

Aynı zamanda HPV varlığının, ilişkisi tam kanıtlanamamakla beraber birçok kanserle de ilgili olduğu düşünülmektedir.

 

Kanser gelişiminde E6 ve E7 genlerinin kodladığı E6 ve E7 proteinleri önemli rol oynar. Bu proteinler sırasıyla p53 ve retinoblastom tümör supresor genlerini inaktive ederler. Bu genlerin/gen ürünlerinin inaktivasyonuyla kanser süreci başlar.

 

Merkezimizde tanı ve tedavi sonrası HPV pozitifliği amacıyla, servikal sürüntü örneğinden HPV-PCR testi ile genotipleme yapılmaktadır.

 

Merkezimizde Çalışılan HPV tipleri şunlardır;

 

 • HPV TİP 6
 • HPV TİP 11
 • HPV TİP 16
 • HPV TİP 18
 • HPV TİP 31
 • HPV TİP 33
 • HPV TİP 35
 • HPV TİP 39
 • HPV TİP 45
 • HPV TİP 51
 • HPV TİP 52
 • HPV TİP 56
 • HPV TİP 58
 • HPV TİP 59
 • HPV TİP 68
Genetik Danışma
Prenatal Tanı
Postnatal Tanı
Moleküler Genetik
Moleküler Sitogenetik (FISH)
Kanser Genetiği