Farmakogenetik

Bireylerin genetik farklılıkları dolayısı ile vücudumuza giren ilaçların da etkileri farklı olabilmektedir. Genetik biliminin ilerlemesi ile mevcut tedavi yöntemlerinin kişiselleştirilmesi açısından büyük önem kazanan farmakogenetik alanı, özellikle kanser tedavisinde kişiye yönelik tedaviyi mümkün kılmakta ve etkili sonuçlar verebilmektedir.