Moleküler Sitogenetik (FISH)

Moleküker  Biyoloji ve Sitogenetik alanlarının ortak çalıştığı ve klasik kromozom analiz yöntemlerinin doğruluğunu arttıran bir alandır. Moleküler Sitogenetik teknikleri ile belirli kromozom bölgelerinin incelenmesi sağlanabilir, rutin kromozom analizlerinin teşhis için yeterli olmadığı durumlarda yüksek doğruluk oranı ile teşhis sağlanabilir. GENTAN kalitesi ve güvencesi ile Moleküler Sitogenetik alanında hizmet vermeye devam etmekteyiz.