Scroll Top
E-BÜLTEN AYDINLATMA METNİ
E-bülten Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Gentan Özel Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

https://www.gentan.com adresindeki e-bültene kayıt olmak için bize ilettiğiniz iletişim (e-posta adresi)ve mesaj formunda ilettiğiniz kişisel verileriniz, “iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi”, “Müşteri İlişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi” ve “reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi” amaçlarıyla, bu konudaki açık rızanıza dayanılarak tamamen veya kısmen otomatik yollarla işlenecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine dair Kanun’un 11. maddesinde ilgili kişi olarak size tanınan haklara ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak Şirket’e iletebilirsiniz.