Scroll Top
Hizmetlerimiz
Bireysel Tıp Uygulamaları Analizi
Bireysel Tıp Uygulamaları Analizi
Kromozomal Mikrodizileme(Microarray) Analizi
Kromozomal Mikrodizileme (Microarray) Analizi
Farmakogenetik

Genetik Danışma
Kanser Genetiği
Klinik Ekzom Dizileme
Klinik Genetik
Likit Biyopsi
Moleküler Genetik
Moleküler Sitogenetik

Nutrigenetik

Non-invaziv Prenatal Tanı (NIPT)
Sitogenetik

Tüm
Ekzom Dizileme

Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi - Hizmetlerimiz

Gentan, genetik hastalıklardan şüphelenilen veya tanı almış olan hastalara kapsamlı bir genetik değerlendirme gibi hizmetler sunmaktadır. Bu değerlendirme, hastanın tıbbi öyküsü, aile öyküsü ve fiziksel muayenesi gibi bilgilere dayanarak yapılır. Bu sayede, hastanın genetik yapısı ve potansiyel genetik risk faktörleri daha iyi anlaşılır. Ayrıca, hastanın kan veya doku örneğinden alınan DNA üzerinde genetik testler yapılarak, spesifik genetik değişiklikler veya mutasyonlar tespit edilebilir. Bu bilgiler, hastalığın nedenlerini ve ilerlemesini daha iyi anlamak için kullanılır ve hastalara daha etkili bir tedavi planı oluşturulmasına yardımcı olur.
Gentan'ın genetik değerlendirme hizmeti, hastaların genetik hastalıklarla ilgili daha fazla bilgi edinmelerine ve sağlık durumlarını daha iyi yönetmelerine yardımcı olur.

Genetik ile ilgili bilgi almak ister misiniz ?