Scroll Top
GİZLİLİK VE TARAFSIZLIK BEYANI

Gizlilik ve Tarafsızlık Beyanı

GENTAN Genetik Hastalıkları Tanı Merkezi faaliyetlerinde; TS EN ISO 15189 Tıbbi Laboratuvarlar İçin Şartlar ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uygun olarak, risk yönetimini güvence altına almayı, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmeyi ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkileri bu kapsamda düzenlemeyi ana teması olarak belirlemiştir.

GENTAN Genetik Hastalıkları Tanı Merkezi ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, erişilmesini ve paylaşılmasını önlemek için gerekli tedbirleri aldığımızı ve uygulayacağımızı taahhüt ederiz.

Bu doğrultuda Gizlilik Politikamız;

• Hizmet sunumunda bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkesine bağlı kalarak, analizlerin ve hizmetlerin verilmesinde bilimsel temele dayalı, önyargısız, iyi bir mesleki ve teknik uygulamayı benimsemek,

• İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı GENTAN Genetik Hastalıkları Tanı Merkezinin bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişilebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak,

• Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesi olan erişilebilirlik, bütünlük ve gizliliğin sürekliliğini sağlamak.

• Sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortamda da bulunan tüm verilerin güvenliğini sağlamak.

• Tüm çalışanların sürekli eğitimler ile Bilgi Güvenliği ve Gizliliği konusunda farkındalığını sağlamak

• Gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm Bilgi Güvenliği ve Gizliliği açıklarının dikkate alınmasını sağlamak

• Bilgi Güvenliği ve Gizliliği konusunda sürekli değerlendirmeler ile risklerin tespiti ve kontrol edilebilirliğini sağlamak.

• Bilgiye erişilebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.

                                                                                                                                                                                                       
 
 
Laboratuvar Koordinatörü
 
Mevlüt KÖRKUŞ