Scroll Top
FORMLAR
Formlar

Öneri Ve Şikayet Formu İndir

Numune Gönderim Formu İndir

Hasta Kayıt  Aydınlatma Metni Formu İndir

Birincil Numune Alma El Kitabı İndir

Test Rehberi Formu İndir

İlgili Kişi Başvuru Formu İndir

Test İstem Aydınlatma Metni Formu İndir

Non Invazıv Prenatal Test (G-NIPT) İçin Bilgilendirilmiş Onam Formu İndir

Bilgilendirilmiş Onam Formu İndir

Şikayetlerin Çözümlenmesi Prosedürünü Formu İndir

Prenatal Genetik Onam Formu İndir

Formatlar

GNT.LAB.FR.45 MOLEKÜLER GENETİK ANALİZ RAPORU İndir

GNT.LAB.FR.47 PRENATAL SİTOGENETİK RAPORU İndir

KLİNİK EKZOM DİZİLEME GEN LİSTESİ İndir

YENİ NESİL DİZİLEME – GEN PANELLERİ İndir

GNT.LAB.FR.46 MOLEKÜLER SİTOGENETİK ANALİZ RAPORU İndir

GNT.LAB.FR.48 POSTNATAL SİTOGENETİK RAPORU İndir

TÜM EKZOM DİZİ ANALİZİ GEN LİSTESİ İndir