Scroll Top
İletişim Formu Aydınlatma Metni
İletişim Formu Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Gentan Özel Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

https://gentan.com/tr/iletisim adresindeki iletişim formunu doldurmak suretiyle bize ilettiğiniz kimlik (ad-soyad) ile iletişim (telefon numarası, e-posta adresi verileriniz) ve mesaj formunda ilettiğiniz kişisel verileriniz, “iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi”, “talep / şikayetlerin takibi” ve “müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi” amacıyla, bu konudaki açık rızanıza dayanılarak tamamen veya kısmen otomatik yollarla işlenecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine dair Kanun’un 11. maddesinde ilgili kişi olarak size tanınan haklara ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak Şirket’e iletebilirsiniz.