Scroll Top
Prof. Dr. E. Ferda Perçin

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden 1988 yılında mezun olduktan sonra iki yıl Sivas SSK hastanesinde doktor olarak çalıştı. Aynı dönemde (1989) Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde başladığı Tıbbi Genetik doktorası eğitimine 1990 yılından itibaren Arş. Görv. olarak üniversitede devam etti. 1994 yılında Tıbbi Genetik Bilim Doktoru unvanını aldı. Bu dönemde yeni bir sendrom tanımladı (OMIM≠600987). NATO B2 bursu ile mikroftalmi etyolojisini araştırmak üzere gittiği UCONN Health Center (US), Molecular Ophhthalmic Genetics laboratuvarında ilk Otozomal Resessif Miktoftalmi hastalığından sorumlu geni ve mutasyonunu tanımladı (OMIM≠ 610092). 1999 yılında Tıbbi Genetik Doçenti oldu. NIH bursu ile 2000 yılında UCONN Health Center’a davet edilerek açık açılı Glokom genleri ile ilişkili araştırmalara katıldı. 2003 yılında Gazi üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik AD’da göreve başladı ve 2004 yılında Profesör unvanını aldı. Kendi adı ile literatüre geçen Tip IX Sindaktiliyi (Malik-Perçin tip) ve etyolojisini tanımladı (OMIM≠609432). Çok sayıda yeni sendromun literatüre eklenmesine ve moleküler etyolojilerinin aydınlatılmasına katkıda bulundu. Uluslararası (121 makale) ve Ulusal (20 makale) dergilerde yayımlanmış toplam 141 makalesi bulunaktadır. Uluslararası (66 bildiri) ve Ulusal (157 bildiri) toplantı ve kongrelerde sunumlar yapmıştır. Bir tanesi en iyi bilimsel araştırma ödülü olmak üzere alanında yaptığı çalışmalar için toplam 12 ödülü bulunmaktadır. İki kitap bölümü, 12 tez danışmanlığı yapmış ve 3 tanesi uluslararası olmak üzere toplam 36 araştırma projesinde görev almıştır. Makalelerine yapılan atıf sayısı 2289 olup H index’i 22 dir. 17 Nisan 2023 tarihinden itibaren GENTAN genetik hastalıklar değerlendirme merkezinde çalışmaktadır.